VMware


Jak zmienić pozycjonowanie marki w mediach?


Klient: dostawca rozwiązań wirtualizacyjnych, chmurowych, wspierających stworzenie cyfrowego miejsca pracy. 

Sytuacja wyjściowa: firma współpracowała wcześniej z agencją PR w Polsce, ale poszukiwała nowej formuły współpracy. Przełożenia trudnego, hermetycznego języka produktów IT na język zrozumiały i atrakcyjny dla odbiorców biznesowych. W wyniku przetargu zdecydowano o współpracy z agencją inPlus Media.   

Cele:
•Zwiększenie świadomości marki wśród decydentów biznesowych 
Edukacja rynku w obszarze bezpieczeństwa IT i cyfrowego miejsca pracy
•Zwiększenie ilości jakościowych publikacji w mediach biznesowych oraz IT
 
Zakres działań:
•Media relations, tworzenie kontentu na media społecznościowe, prowadzenie bloga, realizacja kampanii reklamowych, content marketing
 
Efekty:
•Znacząca poprawa jakości i ilości publikacji
•Blisko 2 tysiące publikacji w 2019 r (11 x Puls Biznesu, 9 x Rzeczpospolita, 20+ x CRN) 
•Przekroczenie wymaganych KPI w kolejnych latach 
VMware Award for “Innovation in Everything”