VMware


Jak zmienić pozycjonowanie marki w mediach?


Klient: dostawca rozwiązań chmurowych, wirtualizacyjnych, Digital Workplace
 
Cele
•Edukacja w obszarze bezpieczeństwa i cyfrowego miejsca pracy
•Zwiększenie rozpoznawalności marki wśród decydentów (biznes oraz IT)
•Zwiększenie ilości jakościowych publikacji w mediach biznesowych oraz IT
 
Zakres działań
•Media relations, social media & blog, organizacja wyjazdów dla dziennikarzy, realizacja kampanii reklamowych, content marketing
 
Efekty
•Znacząca poprawa jakości i ilości publikacji
•Blisko 2 tysiące publikacji w 2019 r (11 x Puls Biznesu, 9 x Rzeczpospolita, 20+ x CRN)
•Wyróżnienie Vmware Award for “Innovation in Everything”